Reguły w naszym przedszkolu

Reguły są po to, aby pomagać i porządkować naszą rzeczywistość, ale nauczyciel ma prawo podjąć decyzję o odstępstwie od reguły i wziąć za to na siebie odpowiedzialność.

Reguły dla rodziców
Większość reguł wynika z przyjętego przez nas systemu współpracy z rodzicami.
Reguły omawiamy z rodzicami dwukrotnie:

 • w czerwcu na wspólnym zebraniu z rodzicami nowych dzieci,
 • we wrześniu  na wspólnym zebraniu z rodzicami.

Reguły wiszą na tablicy ogłoszeń.

 • Rodzice mogą zawsze, w każdym momencie wejść do przedszkola;
 • Muszą zdjąć lub zmienić buty (lub założyć ochraniacze) przed różową linią;
 • Mogą rozmawiać z nauczycielem o ile jest on wolny, a jeśli nie może rozmawiać, to wspólnie ustalają termin spotkania;
 • Rodzice mają prawo obserwować zorganizowane zajęcia z dziećmi, natomiast nie mogą ingerować, wyręczać dziecko albo komentować w trakcie;
 • Rodzice mogą towarzyszyć dziecku w przedszkolu, mają też prawo prowadzenia zajęć z dziećmi wg. własnych pomysłów (po konsultacji z nami i w naszej obecności);
 • Kiedy przychodzą po dziecko i zostają z nami dłużej, w tym momencie biorą odpowiedzialność za jego zachowanie i bezpieczeństwo. Dzieci mają być w zasięgu wzroku rodziców i bez nich nie wychodzą poza szatnię dla dorosłych;
 • Jeżeli rodzicom sprawia trudność zajęcie się dzieckiem np. są zajęci rozmową z nauczycielem lub nie mogą sobie z nim poradzić mogą nas poprosić o zajęcie się nim;
 • Jeśli dziecko (także będące pod opieką rodzica) wchodzi w konflikt z innym dzieckiem, osobą upoważnioną do rozwiązania konfliktu jest tylko i wyłącznie nauczyciel;
 • Rodzice mają obowiązek płacić za przedszkole w wyznaczonym terminie;
 • Psy towarzyszące rodzicom powinny być przywiązane na zewnątrz terenu przedszkola w bezpiecznej odległości od furtki;
 • Rodzice powinni przyprowadzać dzieci najpóźniej w następujących godzinach: najstarsze dzieci- „zerówka”– godz. 9.00 (dokładny czas ustalają poszczególne grupy), pozostałe dzieci – godz. 10.30; Jeżeli nie mogą tego zrobić – powinni zawiadomić telefonicznie swoją grupę (do godz. 10.30), aby zarezerwować obiad;
 • Osoby odbierające dzieci zgłaszają to do wychowawcy;
 • Jeżeli dziecko jest odbierane przez osobę inną niż rodzice lub prawni opiekunowie – rodzice powinni zostawić pisemne upoważnienie (z nr dowodu osobistego);
 • W sytuacjach awaryjnych, gdy dziecko odbiera inna osoba rodzice są zobowiązani o poinformowanie nauczyciela, kto odbiera dziecko (osobiście, telefonicznie lub faksem);
 • Nie oddajemy dzieci osobom niepełnoletnim;
 • Jeżeli mamy podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko jest nietrzeźwa mamy prawo nie oddać jej dziecka;

Reguły dla dzieci
Staramy się jak najwięcej reguł negocjować razem z dziećmi.
Reguły dla dzieci możemy podzielić na negocjowalne i nienegocjowalne.

Reguły nienegocjowalne obowiązują także rodziców (na terenie przedszkola).

Reguły nienegocjowalne – wynikają głównie z zasad bezpieczeństwa. Te reguły ustalamy my (nauczyciele), czasem razem z rodzicami.

 • Nie wolno robić niebezpiecznych rzeczy, np. chodzić po schodach do piwnicy, wychodzić samemu poza teren przedszkola,
 • Nie wolno wychodzić na teren bez pozwolenia dorosłych, skakać z drabinek, kiedy nie ma materacy, wchodzić na daszki na placu zabaw;
 • Nie wolno krzywdzić innych dzieci (np. bić, przezywać, poniżać, wyśmiewać, wykorzystywać);
 • Jeśli idzie się do innej grupy, trzeba powiedzieć o tym swojemu wychowawcy i osobie pracującej w innej grupie;
 •  Jeśli jakaś grupa jest na dworze, to można z nimi być, ale trzeba uzgodnić to z oboma wychowawcami;
 • Nie wolno niszczyć specjalnie przedszkolnych rzeczy (materacy, stołów, piłek, itp.);
 •  Jeżeli coś się zepsuje specjalnie – trzeba to naprawić w sposób wspólnie uzgodniony;
 • Nie wolno niszczyć i zabierać cudzej własności (nietykalność własnej półki i szafek w szatni);
 • Nie wolno przeszkadzać innym w pracy ani w tym, co robią;

Zasady negocjowalne – jest dużo sytuacji, w których dzieci negocjują z nami reguły. Zwykle omawiamy to z nimi na tzw. zebraniach grupowych, gdzie mówimy, jaki mamy problem i razem staramy się znaleźć rozwiązanie, które satysfakcjonuje wszystkich. Omawiamy skonfliktowane potrzeby, stawiamy granice i w tym obszarze szukamy rozwiązań.

Np. określiliśmy z dziećmi system letnich zabaw wodą i błotem tak, żeby nie ubłocić całego przedszkola. Ustaliliśmy zasady zabaw w gry wojenne tak, żeby nie czuły się zagrożone osoby, które się w nie bawią.

Jest też grupa reguł porządkująca życie samych dzieci w ich grupie. Większość z nich ustalają same dzieci (bardzo lubią to robić), np. „zostawiam zbudowany domek + kartkę = nie wolno tego ruszać”

Mamy wrażenie, że w naszym przedszkolu funkcjonuje jeszcze wiele niepisanych reguł, trudno nam je w tej chwili nazwać.

Stanowisko: sierpień 2006

Komentarze są zamknięte.

Komentarze
Galeria