Misja przedszkola

Nasze przedszkole jest przyjaznym miejscem sprzyjającym rozwojowi dzieci. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na dobro dziecko. Rozumiemy przez to:

  • wysokie standardy pracy z dziećmi,
  • współpracę z rodzicami ,
  • podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników przedszkola,
  • dzielenie się naszymi doświadczeniami i sposobem pracy w środowisku lokalnym i zawodowym na terenie naszego kraju i nie tylko.

Nasze przedszkole zapewnia możliwość kontaktów interpersonalnych i nauki zachowań społecznych – np. umiejętności rozwiązywania konfliktów. Jest miejscem, w którym dzieci uczą się akceptowania siebie i innych takimi jakimi są, uczą się podejmowania decyzji, uzasadniania swoich racji , poznają i szanują prawa swoje i innych, budują poczucie własnej wartości. Jest także miejscem, gdzie poznają  i uczą się przestrzegać norm społecznych i reguł obowiązujących w grupie.

W naszym przedszkolu spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne ucząc się wzajemnego bycia ze sobą, poznając i akceptując swoje możliwości i ograniczenia. Dzieci oswajając się z niepełnosprawnością nie boją się kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, akceptują je i uczą się pomagać.

Zapewniamy dzieciom możliwość zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań i umiejętności oraz przygotowanie dzieci do szkoły.

Stanowisko: sierpień 2006

Komentarze są zamknięte.

Komentarze
Galeria