Grupy mieszane wiekowo w naszym przedszkolu

Po doświadczeniach pierwszych dwóch lat pracy z grupami mieszanymi wiekowo zdecydowaliśmy się ograniczyć rozpiętość wiekową do 3 roczników dzieci w grupie (3,4,5 lub 4,5,6).

Zastanawiamy się nad korzyściami i kosztami grup różnowiekowych.

Korzyści dla dzieci:

 • starsze dzieci uczą młodsze i opiekują się nimi, uczą się wrażliwości, uważności,
 • dziecko niepełnosprawne ma większe wsparcie i możliwości zabawy w takiej grupie,
 • dzieci niepełnosprawne mogą być cały czas w tej samej grupie, nie są przesuwane,
 • rodzeństwa mogą być w jednej grupie (ale nie muszą – rozpatrywane indywidualnie)
 • dzieci nie muszą co roku przyzwyczajać się do sali, jeśli nie ma zmiany w grupach,
 • pomoc dla młodszych ze strony starszych dzieci np. zawiązanie sznurowadeł,
 • uczenie się wzajemnie od siebie np. sposobów rozwiązywania konfliktów, zachowań społecznych, różnych umiejętności, zabaw, samoobsługi.
 • na początku roku mała grupka nowych dzieci – lepsza opieka ze strony nauczycieli –jeśli są zachowane odpowiednie proporcje.
 • czują się bezpieczniej, jeśli znają już jakieś dzieci.

Doświadczenia zweryfikowały niektóre nasze przekonania np.: dzieci mogą poznać strukturę społeczeństwa (naturalność – troszkę jak w rodzinie). W grupie mieszanej nie jest jak w rodzinie. W rodzinie panuje pewna niezmienność. Dzieci dorastają w tych samych strukturach. Pomysł przenoszenia z grupy do grupy zaburza tę stałość.

Korzyści dla nauczycieli:

 • na początku roku adaptacja kilkorga dzieci a nie całej grupy, ale:  kiedy wchodzą nowe dzieci, tworzy się nowa konfiguracja. Jeśli się adaptuje kilkoro dzieci to i tak  pracuje się z całą grupą;
 • nie przeżywa oddania dziecka do innej grupy, zachowanie ciągłości pracy z dziećmi;
 • wsparcie w starszych dzieciach: zasady, zabawy;
 • nie przenosimy grupy co roku z sali do sali (lepsza organizacja);
 • nabranie nowych doświadczeń;
 • nauczyciele ze wszystkich grup będą mieli podobne problemy – wymiana doświadczeń;
 • humor :) może się zdarzyć, że nauczyciel będzie się kontaktował tylko z 3-4 rodzicami gdyż będą dzieci z rodzin wielodzietnych

Korzyści dla rodziców:

 • rodzeństwa mogą być w jednej grupie (jedno zebranie rodziców zamiast np. 3) – zależy od potrzeb dzieci i możliwości przedszkola,
 • rodzice mogą się spodziewać, że ich młodsze dziecko będzie się szybciej rozwijało poprzez naśladownictwo, będzie bardziej samodzielne,
 • możliwość większej uwagi dla nowych dzieci ze strony nauczycieli i dzieci
 • rodzice wzajemnie mogą się dzielić doświadczeniem (mając dzieci w różnym wieku),
 • Obserwując dzieci w różnym wieku nabywają wiedzy o rozwoju dziecka i umiejętności dostosowania zabaw, gier do możliwości swojego dziecka.

Niezamierzone koszty mieszania wiekowego:

 • przenoszenie dzieci z grupy do grupy- jeśli brak równowagi pomiędzy grupami wiekowymi
 • brak jasnej koncepcji rekrutacji dzieci i dobierania nowych do istniejących grup. Brak perspektywicznego spojrzenia na grupy, długofalowej koncepcji (wszystko ustalane jest na 1 rok).

Komentarze są zamknięte.

Komentarze
Galeria