Plan dnia

Ramowy plan dnia

7:30 – 8:45

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne

8:45 – 9:00

Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, mycie rąk

9:00 – 9:30

Śniadanie, mycie zębów

9:30 – 12:15

Zajęcia edukacyjne (realizacja podstawy programowej), zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu

12:15 – 12:30

Przygotowanie do obiadu: porządkowanie sali, mycie rąk

12:30 – 13:00

Obiad, mycie zębów

13:00 – 14:30

Odpoczynek – słuchanie bajek i opowiadań, zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe

14:30 – 15:00

Przygotowanie do podwieczorku: porządkowanie sali, mycie rąk; podwieczorek

15:00 – 17:30

Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

 

Komentarze
    Galeria