Plan dnia

Ramowy plan dnia

7:30 – 9:00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne.
Dla chętnych: mleko z płatkami

9:00 – 9:45

Zabawy dowolne dla młodszych dzieci.
Dla starszych roczne obowiązkowe przygotowanie do szkoły

9:45 – 10:15

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, śniadanie, mycie zębów

10:15 – 12:30

Zajęcia edukacyjne (realizacja podstawy programowej), zajęcia zorganizowane, zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu

12:30 – 13:15

Przygotowanie do obiadu: porządkowanie sali, mycie rąk, obiad, mycie zębów

13:15 – 14:45

Odpoczynek – słuchanie bajek i opowiadań, zabawy swobodne, zajęcia zorganizowane

14:45 – 15:15

Porządkowanie sali, mycie rąk, podwieczorek

15:15 – 17:30

Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domów

 

Komentarze
Galeria