Koncepcja pedagogiczna

Reguły w naszym przedszkolu

Reguły są po to, aby pomagać i porządkować naszą rzeczywistość, ale nauczyciel ma prawo podjąć decyzję o odstępstwie od reguły i wziąć za to na siebie odpowiedzialność.

Reguły dla rodziców
Większość reguł wynika z przyjętego przez nas systemu współpracy z rodzicami.
Reguły omawiamy z rodzicami dwukrotnie:

 • w czerwcu na wspólnym zebraniu z rodzicami nowych dzieci,
 • we wrześniu  na wspólnym zebraniu z rodzicami.

Więcej >>

Grupy mieszane wiekowo w naszym przedszkolu

Po doświadczeniach pierwszych dwóch lat pracy z grupami mieszanymi wiekowo zdecydowaliśmy się ograniczyć rozpiętość wiekową do 3 roczników dzieci w grupie (3,4,5 lub 4,5,6).

Zastanawiamy się nad korzyściami i kosztami grup różnowiekowych.

Korzyści dla dzieci:

 • starsze dzieci uczą młodsze i opiekują się nimi, uczą się wrażliwości, uważności,
 • dziecko niepełnosprawne ma większe wsparcie i możliwości zabawy w takiej grupie,
 • dzieci niepełnosprawne mogą być cały czas w tej samej grupie, nie są przesuwane,
 • rodzeństwa mogą być w jednej grupie (ale nie muszą – rozpatrywane indywidualnie)
 • dzieci nie muszą co roku przyzwyczajać się do sali, jeśli nie ma zmiany w grupach,
 • pomoc dla młodszych ze strony starszych dzieci np. zawiązanie sznurowadeł,
 • uczenie się wzajemnie od siebie np. sposobów rozwiązywania konfliktów, zachowań społecznych, różnych umiejętności, zabaw, samoobsługi.
 • na początku roku mała grupka nowych dzieci – lepsza opieka ze strony nauczycieli –jeśli są zachowane odpowiednie proporcje.
 • czują się bezpieczniej, jeśli znają już jakieś dzieci.

Doświadczenia zweryfikowały niektóre nasze przekonania np.: dzieci mogą poznać strukturę społeczeństwa (naturalność – troszkę jak w rodzinie). W grupie mieszanej nie jest jak w rodzinie. W rodzinie panuje pewna niezmienność. Dzieci dorastają w tych samych strukturach. Pomysł przenoszenia z grupy do grupy zaburza tę stałość. Więcej >>

Misja przedszkola

Nasze przedszkole jest przyjaznym miejscem sprzyjającym rozwojowi dzieci. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na dobro dziecko. Rozumiemy przez to:

 • wysokie standardy pracy z dziećmi,
 • współpracę z rodzicami ,
 • podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników przedszkola,
 • dzielenie się naszymi doświadczeniami i sposobem pracy w środowisku lokalnym i zawodowym na terenie naszego kraju i nie tylko.

Nasze przedszkole zapewnia możliwość kontaktów interpersonalnych i nauki zachowań społecznych – np. umiejętności rozwiązywania konfliktów. Jest miejscem, w którym dzieci uczą się akceptowania siebie i innych takimi jakimi są, uczą się podejmowania decyzji, uzasadniania swoich racji , poznają i szanują prawa swoje i innych, budują poczucie własnej wartości. Jest także miejscem, gdzie poznają  i uczą się przestrzegać norm społecznych i reguł obowiązujących w grupie.

W naszym przedszkolu spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne ucząc się wzajemnego bycia ze sobą, poznając i akceptując swoje możliwości i ograniczenia. Dzieci oswajając się z niepełnosprawnością nie boją się kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, akceptują je i uczą się pomagać.

Zapewniamy dzieciom możliwość zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań i umiejętności oraz przygotowanie dzieci do szkoły.

Stanowisko: sierpień 2006

Nasza wizja dziecka

Jaką mamy wizję dziecka?

Postrzegamy dziecko jako człowieka, którego rozwój zależy m.in. od odpowiedniego zaspokojenia jego potrzeb.

Za najważniejsze z nich uważamy:

 • potrzeba bezpieczeństwa,
 • potrzeba akceptacji,
 • samorealizacji,
 • zabawy,
 • kontaktów z innymi osobami,
 • dobrych relacji z dziećmi i dorosłymi.

Więcej >>

Nasze cele w pracy pedagogicznej

Cele, które są dla nas szczególnie ważne:

 • wspieranie rozwoju;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • wrażliwość na innych;
 • kontakt z innymi;
 • zachowania społeczne;
 • wrażliwość na świat;
 • samoświadomość;
 • umiejętność krytyki;
 • przygotowywanie do szkoły i zdobywanie wiedzy;
 • kreatywność;
 • współpraca z rodzicami.

Więcej >>

Komentarze
Galeria