Struktura majątkowa

Sprawozdanie finansowe przedszkola:

https://dbfozoliborz.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/sprawozdania_finansowe/Sprawozdanie+finansowe+jednostek+za+rok+2018.htm

Majątek przedszkola:

Majątek przedszkola stanowią środki trwałe i wyposażenie, których ewidencja prowadzona jest w księgach inwentarzowych.

 • Stan środków trwałych (konto 011) na 31.12.2016 r.  – 6 396 648,07 zł
 • Stan pozostałych środków trwałych (konto 013) na 31.12.2016 r.  – 511 362,28 zł

Zarządzanie majątkiem przedszkola regulują wewnętrzne dokumenty i regulacje.

Budynek:

Do realizacji zadań statutowych Przedszkole Integracyjne nr 247 zajmuje budynek położony przy ul. Bieniewickiej 32 w Warszawie.
Działa jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.
Nr księgi wieczystej: KW301705.
Powierzchnia gruntu: 2410 m kw.
Powierzchnia użytkowa budynku: 1375 m kw.
Powierzchnia placów zabaw: 410 m kw.
Kubatura budynku: 6291 m sześciennych

W budynku mieszczą się:

 1. 4 sale dla dzieci z częściami sanitarnymi oraz ogródkami,
 2. duża wielofunkcyjna sala,
 3. kuchnia i pomieszczenia gospodarcze,
 4. pracownia ceramiczna,
 5. szatnie,
 6. gabinet logopedyczny,
 7. gabinet muzykoterapii,
 8. gabinet rehabilitacyjny,
 9. dwie sale zerówek,
 10. pracownia polisensoryczna
 11. pracownia SI

Budżet

Budżet na rok 2017 wynosi 2 032 573 zł.

Zgodnie z planem finansowym przedszkola kwota ta przeznaczona jest na:

 1. wynagrodzenie pracowników,
 2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 3. zakup materiałów i wyposażenia,
 4. administrowanie budynkiem,
 5. zakup usług remontowych,
 6. dokształcanie i doskonalenie pracowników
 7. zakup usług pozostałych,
 8. dofinansowanie posiłków dla uczniów.
Komentarze
Galeria