Kontrole

Rok 2017

1. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie (HDN.5201.00056.2017)
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego kontroli.
20.04.2017 r. -
Protokół 1 – 20.04.2017 r.
Protokół 2 – 29.05.2017 r.
Decyzja.
Protokół 3 – 13.10.2017 r.
Protokół 4 – 08.03.2018 r.


Sprawa w toku.

2. Kontrola ZUS (442017070061)

Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

4-5.09.2017 r.

Wynik kontroli: brak zastrzeżeń.

 

Rok 2016

1.Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Warszawie (OWA.7123.2.70.2016)
14.06.2016 r.
Protokół.
Sprawa zakończona – brak zaleceń.

Komentarze
Galeria