Archiwum: Maj 2020

Przedszkole od 18 maja 2020

Drodzy Rodzice,

Otwieramy Przedszkole w poniedziałek 18 maja 2020.

Dokładamy wszelkich starań, by Nasze Przedszkole było miejscem bezpiecznym dla wszystkich.

Chcielibyśmy, by mimo trudnych warunków, dzieci czuły się tu dobrze i miło.

Pracujemy w trybie sanitarnym, co wprowadza dla Was (Dzieci i Rodziców) oraz dla Nas (pracowników przedszkola) nowe zasady działania.

Prosimy, byście przestrzegali poniższych wytycznych oraz zapoznali się ze wszystkimi procedurami, które dostaniecie drogą mailową.

Zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci 

w czasie trwania pandemii 

 1. Do przedszkola przyprowadzane/przyjmowane są dzieci wyłącznie zdrowe.
 1. Dzieci powinny być przyprowadzone najpóźniej do godz. 9:30.
 1. Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun jest zobowiązany do przestrzegania środków ostrożności: osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk 
 2. W każdej szatni grupowej może przebywać 1 rodzic/opiekun z dzieckiem, które ma pozostać w placówce. 
 3. Rodzic/opiekun zgłasza przyprowadzenie/odbiór dziecka na dyżurce. Rodzic wchodzi tylko do szatni i jest zobowiązany nie przekraczać wyznaczonego obszaru.
 4. Przekazanie dziecka pomiędzy rodzicem/opiekunem a nauczycielem/pomocą nauczyciela odbywa się na linii wyznaczonej na podłodze, która znajduje się tuż za szatnią grupy niebieskiejRodzic nie!! zaprowadza dziecka do sali. 
 1. Każdego dnia przed przyjęciem dziecka, nauczyciel/pomoc nauczyciela przeprowadza krótki wywiad oraz mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym w obecności rodzica. 
 2. Rodzic/opiekun przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę nauczycielowi. Jest zobowiązany zachować odległość minimum 2 m od innych osób oraz opuścić przedszkole bez zbędnej zwłoki. 
 1. Dzieci nie przynoszą zabawek ani innych przedmiotów do ani z przedszkola.

Procedura odwoławcza

Drodzy Rodzice,

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br. 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

Zalecenia GIS dla przedszkoli z dnia 4 maja 2020 roku

Drodzy Rodzice,
prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przeciwepidemicznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4.05.2020. dla przedszkoli (pierwsza aktualizacja)
Zespół PI 247

Informacja o zawieszonych zajęciach w dniach 6-15.05.2020.

Drodzy Rodzice,
Informujemy, że w naszym Przedszkolu nr 247, decyzją organu prowadzącego,
zostały zawieszone zajęcia w terminie 0d 6.05 do 15.05.2020 roku.
Będziecie Państwo na bierząco informowani o terminach odwieszenia zajęć w naszym przedszkolu
oraz sposobach dostosowania pracy z dziećmi, które są zgodne z zaleceniami GIS  dla przedszkoli z dnia 4.05.2020.
Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 247 w Warszawie,
Blanka Adamczuk
Komentarze
Galeria