Archiwum: Lipiec 2018

Wakacje!

Przedszkole w trakcie dyżuru wakacyjnego od 16 lipca do 14 sierpnia pracuje w godzinach 7:30 – 17:30.

Informujemy również, że zwroty za odpisy za nieobecności dziecka w trakcie dyżuru rozliczane są zgodnie ze statutem przedszkola, czyli pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej do godziny 9:00 pierwszego dnia nieobecności.

Zwrotów za żywienie będziemy dokonywać na konto bankowe, z którego opłaty zostały wykonane w terminie najpóźniej do końca września.

Tutaj można też pobrać upoważnienie do odbioru dziecka dla osób innych niż rodzice/opiekunowie prawni.
Uwaga! Dotyczy tylko dzieci nieuczęszczających na codzień do naszego przedszkola (dla naszych dzieci obowiązują upoważnienia na rok szkolny).

IMG_0323

Zabawy wakacyjne – malowanie pianą

Komentarze
Galeria