Archiwum: Maj 2016

Potwierdzenie woli zapisu na dyżur – zapłata za żywienie

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie do 20 czerwca 2016 r.!

Prosimy o wykonanie przelewu w wysokości według wzoru: liczba dni dyżuru x 8,00 zł (dzienna stawka żywieniowa).

To oznacza, że za cały dyżur – dwa tygodnie – opłata wynosi 80,00 zł.

Przelewu prosimy dokonać na rachunek: 46 1030 1508 0000 0005 5097 8059, w treści przelewu wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

Rodzice dzieci zwolnionych z opłaty proszeni są o dostarczenie stosownych dokumentów.

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu!

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona 24 maja o godzinie 13:00. Wtedy też będzie można się starać o przyjęcie na ewentualne wolne miejsca.

Otwarty wykład psychologiczny dla rodziców małych dzieci

Zapraszamy na otwarty wykład psychologiczny dla rodziców małych dzieci.

To kolejny z cyklu 9 wykładów, na których poruszane są z punktu psychologicznego, problemy najczęściej zgłaszane przez rodziców. Wykłady mają charakter spotkań otwartych, to znaczy może przyjść każdy rodzic małego dziecka (1-4 lat).

Tematem najbliższego wykładu jest: „Adaptacja do przedszkola”

Opowiemy czym jest sytuacja rozłąki dla dziecka i dla rodzica, jak może wyglądać proces adaptacji,podpowiemy jak przygotować dziecko na pójście do przedszkola,
 powiemy jak wspierać je w tym wydarzeniu- co może zrobić Rodzic,
 zwrócimy uwagę, na to, co rodzica powinno zaniepokoić, zastanowimy się jaka to jest zmiana dla całej rodziny.

Wiemy, że wiedza dotycząca rozwoju dziecka i rozumienie mechanizmu zachowań jest niezwykle pomocne w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem.

Termin: 08.czerwca, środa, godz.18.15,

Adres: ul.Cieszkowskiego 1/3lok.76, klatka 17

Zapisy:

info@pomocrodzicom.pl, www.pomocrodzicom.pl

609 858 868 – Monika Ciechomska

Spotkania są nieodpłatne.

 

Zapisy na dyżur wakacyjny

Przypominamy, że obecnie trwa etap zapisywania się na dyżur wakacyjny przez system internetowy i składania wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych  turnusów! Czas jest do 16 maja.

Wniosek niezłożony w wersji papierowej nie będzie brany pod uwagę!

Adres do systemu: przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Komentarze
    Galeria